Network

Kyushu University Hospital

Hospital

Organisational unit: University Hospitals

Kyushu University

External organisation: Academic

Osaka University

External organisation: Academic

Kumamoto University

External organisation: Academic

Hiroshima University

External organisation: Academic

Vanderbilt University

External organisation: Academic

Kyoto University

External organisation: Academic

Tohoku University

External organisation: Academic

Kurume University

External organisation: Academic

Osaka City University

External organisation: Academic

RIKEN

External organisation: Government

Chiba University

External organisation: Academic

Niigata University

External organisation: Academic

University of Bergen

External organisation: Academic

Eisai Co., Ltd.

External organisation: Corporate

Hokkaido University

External organisation: Academic

Gifu University

External organisation: Academic

Harvard University

External organisation: Academic

Yamagata University

External organisation: Academic

Rikkyo University

External organisation: Academic

Karolinska Institutet

External organisation: Academic

University of Hyogo

External organisation: Academic

Nagasaki University

External organisation: Academic

Okayama University

External organisation: Academic

Fukuoka University

External organisation: Academic

NILS

External organisation: Unknown

University of Basel

External organisation: Academic

Nagoya University

External organisation: Academic

University of Miyazaki

External organisation: Academic

Waseda University

External organisation: Academic

Centre de Biochimie

External organisation: Unknown

Brawijaya University

External organisation: Academic

Gunma University

External organisation: Academic

Showa University

External organisation: Academic

Ritsumeikan University

External organisation: Academic

University of Montreal

External organisation: Academic

Shinkokura Hospital

External organisation: Unknown

Retinoid Research

External organisation: Unknown

Shionogi & Co., Ltd.

External organisation: Corporate

Fukuyama University

External organisation: Academic

Tottori University

External organisation: Academic

Kyorin University

External organisation: Academic

University of Aberdeen

External organisation: Academic

Hoshi University

External organisation: Academic

Doshisha University

External organisation: Academic

Korea University

External organisation: Academic

Lund University

External organisation: Academic

NHS Lothian

External organisation: Medical

University of Turku

External organisation: Academic