Prizes

2017

2017日本感性工学会事例研究賞

Akita, Naoshige (Recipient), Yoshitsugu Morita (Recipient) & Hisao Shiizuka (Recipient), Sep 11 2017

Prize: Honorary award

File
2014

good design award 2014

Hirai, Yasuyuki (Recipient), Akita, Naoshige (Recipient), Morio Nakamura (Recipient), Hideko Matsuo (Recipient) & Kyoko Tanaka (Recipient), Oct 2014

Prize: Honorary award

kids design award 2014

Hirai, Yasuyuki (Recipient), Akita, Naoshige (Recipient), Hideko Matsuo (Recipient), Morio Nakamura (Recipient) & Kyoko Tanaka (Recipient), Jul 2014

Prize: Honorary award

2012

universal design award 2012

Taku Suzuki (Recipient), Sanae Matsushita (Recipient), Akita, Naoshige (Recipient) & Toshihiro Yakami (Recipient), Apr 2012

Prize: Honorary award