Network

Radiology

Kyushu University Hospital

Organisational unit: University Hospitals

Radiology 

Beppu Hospital

Organisational unit: University Hospitals

Kyushu University

External organisation: Academic

University of Tsukuba

External organisation: Academic

Kyoto University

External organisation: Academic

Hiroshima University

External organisation: Academic

Okayama University

External organisation: Academic

Yamaguchi University

External organisation: Academic

Hokkaido University

External organisation: Academic

Nagoya University

External organisation: Academic

Kagawa University

External organisation: Academic

Akita University

External organisation: Academic

Hirosaki University

External organisation: Academic

Chiba University

External organisation: Academic

Kumamoto University

External organisation: Academic

Keio University

External organisation: Academic

Kagoshima University

External organisation: Academic

Yamagata University

External organisation: Academic

Kobe University

External organisation: Academic

Gunma University

External organisation: Academic

Tokushima University

External organisation: Academic

Shimane University

External organisation: Academic

Bunyo 476, Japan

External organisation: Unknown

University of Toyama

External organisation: Academic

University of Miyazaki

External organisation: Academic

Tohoku University

External organisation: Academic

Kurume University

External organisation: Academic

Tottori University

External organisation: Academic

Osaka University

External organisation: Academic

Kitasato University

External organisation: Academic

Harasanshin Hospital

External organisation: Medical

Nagasaki University

External organisation: Academic

Gifu University

External organisation: Academic

Kano Hospital

External organisation: Unknown

Tokai University

External organisation: Academic

Takayama Hospital

External organisation: Unknown

Mie University

External organisation: Academic

Chiba Cancer Center

External organisation: Medical

Kaji Clinic

External organisation: Unknown

Hirajima Clinic

External organisation: Unknown

RIKEN

External organisation: Government

Kanokogi Clinic

External organisation: Unknown

Hosobe Clinic

External organisation: Unknown

Sumii Clinic

External organisation: Unknown

iClinic

External organisation: Unknown

Kindai University

External organisation: Academic

Oita University

External organisation: Academic

Ito Urology Clinic

External organisation: Unknown

Vanderbilt University

External organisation: Academic

Inonu University

External organisation: Academic

University of Turin

External organisation: Academic

Kitasato Institute

External organisation: Academic

Bayer AG

External organisation: Corporate

Ospedale Policlinico

External organisation: Medical

San Camillo Hospital

External organisation: Medical

Kawai Urology Clinic

External organisation: Unknown

University of Ulsan

External organisation: Academic

Chokyu Tenma Clinic

External organisation: Unknown

Suwon University

External organisation: Academic

Astellas Pharma Inc.

External organisation: Corporate

Akdeniz University

External organisation: Academic

Saga University

External organisation: Academic

Eli Lilly

External organisation: Corporate

Yonsei University

External organisation: Academic

Centre Léon Bérard

External organisation: Medical

Takayama Hospital

External organisation: Unknown

Ihara Clinic

External organisation: Unknown

Trakya University

External organisation: Academic

Narita Clinic

External organisation: Unknown

Korea University

External organisation: Academic

Centre Oscar Lambret

External organisation: Medical

Yale University

External organisation: Academic

Shinshu University

External organisation: Academic

Izumi General Center

External organisation: Unknown

Kurosawa Hospital

External organisation: Unknown

Chubu University

External organisation: Academic

Niigata University

External organisation: Academic

Ito Urology Clinic

External organisation: Unknown

Johnson & Johnson

External organisation: Corporate

Juntendo University

External organisation: Academic

Seisyukai Clinic

External organisation: Unknown

Hitachi, Ltd.

External organisation: Corporate

Fukuoka University

External organisation: Academic

University of Plymouth

External organisation: Academic

Kure Kyosai Hospital

External organisation: Unknown

Uenoharu Clinic

External organisation: Unknown

Hanyang University

External organisation: Academic

Cornell University

External organisation: Academic

Nanri Urology Clinic

External organisation: Unknown

Nagoya City University

External organisation: Academic

Teikyo University

External organisation: Academic

Ito Urology Clinic

External organisation: Unknown

Kawai Urology Clinic

External organisation: Unknown

Sant'Andrea Hospital

External organisation: Medical

Osaka City University

External organisation: Academic

Wayne State University

External organisation: Academic

Kyung Hee University

External organisation: Academic

Kanazawa University

External organisation: Academic

Narita Clinic

External organisation: Unknown

Kurosawa Hospital

External organisation: Unknown

University of Sydney

External organisation: Academic

Nippon Medical School

External organisation: Academic

Complutense University

External organisation: Academic

Chokyu Tenma Clinic

External organisation: Unknown

Kawano Clinic

External organisation: Unknown

Shonan Hospital

External organisation: Unknown

Open Health

External organisation: Unknown

Nihon University

External organisation: Academic

Tokyo Dental College

External organisation: Academic

JSCM

External organisation: Unknown

Harvard University

External organisation: Academic

Ohio State University

External organisation: Academic

Sada Hospital

External organisation: Unknown

Ihara Clinic

External organisation: Unknown

Aso Iizuka Hospital

External organisation: Medical

Rosette Co.

External organisation: Unknown

Kyushu Hospital

External organisation: Unknown

Uenohara Clinic

External organisation: Unknown