β decay of the very neutron-deficient Ge 60 and Ge 62 nuclei

S. E.A. Orrigo, B. Rubio, W. Gelletly, P. Aguilera, A. Algora, A. I. Morales, J. Agramunt, D. S. Ahn, P. Ascher, B. Blank, C. Borcea, A. Boso, R. B. Cakirli, J. Chiba, G. De Angelis, G. De France, F. Diel, P. Doornenbal, Y. Fujita, N. FukudaE. Ganioǧlu, M. Gerbaux, J. Giovinazzo, S. Go, T. Goigoux, S. Grévy, V. Guadilla, N. Inabe, G. G. Kiss, T. Kubo, S. Kubono, T. Kurtukian-Nieto, D. Lubos, C. Magron, F. Molina, A. Montaner-Pizá, D. Napoli, D. Nishimura, S. Nishimura, H. Oikawa, V. H. Phong, H. Sakurai, Y. Shimizu, C. Sidong, P. A. Söderström, T. Sumikama, H. Suzuki, H. Takeda, Y. Takei, M. Tanaka, J. Wu, S. Yagi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'β decay of the very neutron-deficient Ge 60 and Ge 62 nuclei'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy