3300V Scaled IGBTs Driven by 5V Gate Voltage

Takuya Saraya, Kazuo Itou, Toshihiko Takakura, Munetoshi Fukui, Shinichi Suzuki, Kiyoshi Takeuchi, Masanori Tsukuda, Yohichiroh Numasawa, Katsumi Satoh, Tomoko Matsudai, Wataru Saito, Kuniyuki Kakushima, Takuya Hoshii, Kazuyoshi Furukawa, Masahiro Watanabe, Naoyuki Shigyo, Hitoshi Wakabayashi, Kazuo Tsutsui, Hiroshi Iwai, Atsushi OguraShin Ichi Nishizawa, Ichiro Omura, Hiromichi Ohashi, Toshiro Hiramoto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of '3300V Scaled IGBTs Driven by 5V Gate Voltage'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science