A case of marginal zone B cell lymphoma mimicking IgG4-related dacryoadenitis and sialoadenitis

Miho Ohta, Masafumi Moriyama, Yuichi Goto, Shintaro Kawano, Akihiko Tanaka, Takashi Maehara, Sachiko Furukawa, Jun Nosuke Hayashida, Tamotsu Kiyoshima, Mayumi Shimizu, Yojiro Arinobu, Seiji Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A case of marginal zone B cell lymphoma mimicking IgG4-related dacryoadenitis and sialoadenitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences