A Case of Surgical Resection of a Liver Metastasis from Colorectal Cancer with a Macroscopic Portal Vein Tumor Thrombus

Kazuki Sasaki, Yoshito Tomimaru, Hiroshi Wada, Hisataka Ogawa, Daisaku Yamada, Akira Tomokuni, Tadafumi Asaoka, Takehiro Noda, Kunihito Gotoh, Koichi Kawamoto, Shigeru Marubashi, Hidetoshi Eguchi, Hiroaki Nagano, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Case of Surgical Resection of a Liver Metastasis from Colorectal Cancer with a Macroscopic Portal Vein Tumor Thrombus'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences