A Case of the Wegener's Granulomatosis Presenting with Cluster Headache

Eiji Sakamoto, Shunji Shiiba, Kazumi Sakamoto, Yoshiki Imamura, Aya Kai, Nozomu Harano, Natsumi Otsu, Sawako Nagahata, Mitsuhiro Yoshida, Yoshihiro Matsumoto, Hiroshi Kawahara, Osamu Nakanishi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'A Case of the Wegener's Granulomatosis Presenting with Cluster Headache'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences