A polymorphism in the integrin αv subunit gene affects the progression of primary biliary cirrhosis in Japanese patients

Tatsuo Inamine, Minoru Nakamura, Ayumi Kawauchi, Yayoi Shirakawa, Hisae Hashiguchi, Yoshihiro Aiba, Akinobu Taketomi, Ken Shirabe, Makoto Nakamuta, Shigeki Hayashi, Takeo Saoshiro, Atsumasa Komori, Hiroshi Yatsuhashi, Shinji Kondo, Katsuhisa Omagari, Yoshihiko Maehara, Hiromi Ishibashi, Kazuhiro Tsukamoto, Akira Saito, Naohiko MasakiMichiyasu Yagura, Yukio Watanabe, Yoko Nakamura, Koichi Honda, Yoshinobu Fukushima, Masaaki Shimada, Noboru Hirashima, Masakazu Kobayashi, Yukio Ohara, Tatsuji Komatsu, Hajime Ota, Hiroshi Kohno, Hirotaka Kouno, Haruhiro Yamashita, Takeaki Sato, Toshiki Komeda, Michiaki Koga, Masahiko Takahashi, Tetsuo Yamamoto, Kazuhiro Sugi, Michio Kato, Eiichi Takezaki, Hiroshi Mano, Hideo Nishimura, Eiji Mita, Hironori Sakai, Shinya Nagaoka, Seigo Abiru, Koji Yano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A polymorphism in the integrin αv subunit gene affects the progression of primary biliary cirrhosis in Japanese patients'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology