A study of silicon sensor for ILD ECAL

Tatsuhiko Tomita, Shion Chen, Daniel Jeans, Yoshio Kamiya, Kiyotomo Kawagoe, Sachio Komamiya, Chihiro Kozakai, Yohei Miyazaki, Taikan Suehara, Yuji Sudo, Hiraku Ueno, Tamaki Yoshioka

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A study of silicon sensor for ILD ECAL'. Together they form a unique fingerprint.

Physics