Abnormal epithelial cell polarity and ectopic Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) expression induced in Emx2 KO Embryonic Gonads

Masatomo Kusaka, Yuko Katoh-Fukui, Hidesato Ogawa, Kanako Miyabayashi, Takashi Baba, Yuichi Shima, Noriyuki Sugiyama, Yukihiko Sugimoto, Yasushi Okuno, Ryuji Kodama, Akiko Iizuka-Kogo, Takao Senda, Toshikuni Sasaoka, Kunio Kitamura, Shinichi Aizawa, Ken Ichirou Morohashi

Research output: Contribution to journalArticle

42 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Abnormal epithelial cell polarity and ectopic Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) expression induced in Emx2 KO Embryonic Gonads'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences