aCGH Analysis of Predictive Biomarkers for Response to Bevacizumab plus Oxaliplatin- or Irinotecan-Based Chemotherapy in Patients with Metastatic Colorectal Cancer

Yoshihiko Fujita, Masataka Taguri, Kentaro Yamazaki, Junji Tsurutani, Kazuko Sakai, Takahiro Tsushima, Michitaka Nagase, Hiroshi Tamagawa, Shinya Ueda, Takao Tamura, Yasushi Tsuji, Kohei Murata, Koichi Taira, Tadamichi Denda, Toshikazu Moriwaki, Sadao Funai, Takako Eguchi Nakajima, Kei Muro, Akihito Tsuji, Motoki YoshidaKoichi Suyama, Takuya Kurimoto, Naotoshi Sugimoto, Eishi Baba, Nobuhiko Seki, Mikio Sato, Takaya Shimura, Narikazu Boku, Ichinosuke Hyodo, Takeharu Yamanaka, Kazuto Nishio

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'aCGH Analysis of Predictive Biomarkers for Response to Bevacizumab plus Oxaliplatin- or Irinotecan-Based Chemotherapy in Patients with Metastatic Colorectal Cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences