Age-related remodelling of oesophageal epithelia by mutated cancer drivers

Akira Yokoyama, Nobuyuki Kakiuchi, Tetsuichi Yoshizato, Yasuhito Nannya, Hiromichi Suzuki, Yasuhide Takeuchi, Yusuke Shiozawa, Yusuke Sato, Kosuke Aoki, Soo Ki Kim, Yoichi Fujii, Kenichi Yoshida, Keisuke Kataoka, Masahiro M. Nakagawa, Yoshikage Inoue, Tomonori Hirano, Yuichi Shiraishi, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Masashi SanadaYoshitaka Nishikawa, Yusuke Amanuma, Shinya Ohashi, Ikuo Aoyama, Takahiro Horimatsu, Shinichi Miyamoto, Shigeru Tsunoda, Yoshiharu Sakai, Maiko Narahara, J. B. Brown, Yoshitaka Sato, Genta Sawada, Koshi Mimori, Sachiko Minamiguchi, Hironori Haga, Hiroshi Seno, Satoru Miyano, Hideki Makishima, Manabu Muto, Seishi Ogawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

273 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Age-related remodelling of oesophageal epithelia by mutated cancer drivers'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences