Amendment of the Japanese Consensus Guidelines for Autoimmune Pancreatitis, 2013 III. Treatment and prognosis of autoimmune pancreatitis

Terumi Kamisawa, Kazuichi Okazaki, Shigeyuki Kawa, Tetsuhide Ito, Kazuo Inui, Hiroyuki Irie, Takayoshi Nishino, Kenji Notohara, Isao Nishimori, Shigeki Tanaka, Toshimasa Nishiyama, Koichi Suda, Keiko Shiratori, Masao Tanaka, Tooru Shimosegawa, Keishi Kubo, Hirotaka Ohara, Atsushi Irisawa, Yasunari Fujinaga, Osamu HasebeHiroshi Yamamoto, Kazushige Uchida, Atsushi Kanno, Kensuke Kubota, Shigeru Ko, Junichi Sakagami, Kyoko Shimizu, Masanori Sugiyama, Minoru Tada, Takahiro Nakazawa, Hirokazu Nishino, Hideaki Hamano, Yoshiki Hirooka, Kenji Hirano, Atsushi Masamune, Atsuhiro Masuda, Nobumasa Mizuno, Koji Yamaguchi, Hitoshi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

141 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Amendment of the Japanese Consensus Guidelines for Autoimmune Pancreatitis, 2013 III. Treatment and prognosis of autoimmune pancreatitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences