An association study of 36 psoriasis susceptibility loci for psoriasis vulgaris and atopic dermatitis in a Japanese population

Mayumi Tamari, Hidehisa Saeki, Mitsuha Hayashi, Yoshinori Umezawa, Toshihiro Ito, Osamu Fukuchi, Yoshimasa Nobeyama, Koichi Yanaba, Hidemi Nakagawa, Yuichiro Tsunemi, Toyoaki Kato, Sayaka Shibata, Makoto Sugaya, Shinichi Sato, Yayoi Tada, Satoru Doi, Akihiko Miyatake, Kouji Ebe, Emiko Noguchi, Shigeharu FujiedaTamotsu Ebihara, Masayuki Amagai, Hitokazu Esaki, Satoshi Takeuchi, Masutaka Furue, Tomomitsu Hirota

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalJournal of Dermatological Science
DOIs
Publication statusAccepted/In press - 2014

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Biochemistry
  • Molecular Biology
  • Dermatology

Cite this