Anatomy of plasma turbulence

Takuma Yamada, Sanae I. Itoh, Takashi Maruta, Naohiro Kasuya, Yoshihiko Nagashima, Shunjiro Shinohara, Kenichiro Terasaka, Masatoshi Yagi, Shigeru Inagaki, Yoshinobu Kawai, Akihide Fujisawa, Kimitaka Itoh

Research output: Contribution to journalArticle

127 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Anatomy of plasma turbulence'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy