Assessment of urinary angiotensinogen as a marker of podocyte injury in proteinuric nephropathies

Masahiro Eriguchi, Ryusuke Yotsueda, Kumiko Torisu, Yasuhiro Kawai, Shoko Hasegawa, Shigeru Tanaka, Hideko Noguchi, Kosuke Masutani, Takanari Kitazono, Kazuhiko Tsuruya

Research output: Contribution to journalArticle

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Assessment of urinary angiotensinogen as a marker of podocyte injury in proteinuric nephropathies'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences