Association of killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL5 with systemic lupus erythematosus and accompanying infections

Yasutaka Kimoto, Takahiko Horiuchi, Hiroshi Tsukamoto, Chikako Kiyohara, Hiroki Mitoma, Ayumi Uchino, Isao Furugo, Seiji Yoshizawa, Akira Ueda, Shinichi Harashima, Takuya Sawabe, Tomoko Tahira, Kenshi Hayashi, Shigeru Yoshizawa, Terufumi Shimoda, Koichi Akashi, Mine Harada

Research output: Contribution to journalArticle

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Association of killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL5 with systemic lupus erythematosus and accompanying infections'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences