Associations between day-by-day variability in blood pressure measured at home and antihypertensive drugs: The J-HOME-morning study home

Kazuki Ishikura, Taku Obara, Tetsuo Kato, Masahiro Kikuya, Taku Shibamiya, Takahiro Shinki, Urara Ikeda, Yuka Kobayashi, Hirohito Metoki, Nariyasu Mano, Shinichi Kuriyama, Takayoshi Ohkubo, Yutaka Imai, Makoto Yoshida, S. Aoki, H. Ido, K. Ito, K. Kikuchi, I. Maeda, T. MitoA. Nunokawa, K. Oda, N. Suzuki, Y. Takagawa, K. Tateda, S. Tateda, M. Akimot, G. Tashima, Y. Fujii, G. Onodera, T. Onodera, N. Sugiuchi, Y. Suzuki, R. Domon, T. Hayashi, K. Ishibashi, K. Ito, S. Kataoka, S. Kyogoku, H. Mashiko, K. Matsuo, H. Metoki, Y. Otake, J. Saito, Y. Shishido, A. Takayama, Y. Tanno, S. Toyota, N. Uchida, M. Yambe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

24 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Associations between day-by-day variability in blood pressure measured at home and antihypertensive drugs: The J-HOME-morning study home'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences