Autoantibody status and histological variables influence biochemical response to treatment and long-term outcomes in Japanese patients with primary biliary cirrhosis

Minoru Nakamura, Hisayoshi Kondo, Atsushi Tanaka, Atsumasa Komori, Masahiro Ito, Kazuhide Yamamoto, Hiromasa Ohira, Mikio Zeniya, Etsuko Hashimoto, Masao Honda, Shuichi Kaneko, Yoshiyuki Ueno, Kentaro Kikuchi, Shinji Shimoda, Kenichi Harada, Kuniaki Arai, Yasuhiro Miyake, Masanori Abe, Makiko Taniai, Toshiji SaibaraShotaro Sakisaka, Hajime Takikawa, Morikazu Onji, Hirohito Tsubouchi, Yasuni Nakanuma, Hiromi Ishibashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Autoantibody status and histological variables influence biochemical response to treatment and long-term outcomes in Japanese patients with primary biliary cirrhosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences