Autoimmune regulator (AIRE) gene is expressed in human activated CD4 + T-cells and regulated by mitogen-activated protein kinase pathway

Seiho Nagafuchi, Hitoshi Katsuta, Rimiko Koyanagi-Katsuta, Satoshi Yamasaki, Yasushi Inoue, Kazuya Shimoda, Yukari Ikeda, Mieko Shindo, Eiko Yoshida, Tomohito Matsuo, Yuju Ohno, Kazuhiko Kogawa, Keizo Anzai, Hironori Kurisaki, Jun Kudoh, Mine Harada, Nobuyoshi Shimizu

Research output: Contribution to journalArticle

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Autoimmune regulator (AIRE) gene is expressed in human activated CD4 <sup>+</sup> T-cells and regulated by mitogen-activated protein kinase pathway'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences