Bacteriological and clinical studies on meropenem

Yoshiro Sawae, Nobuyuki Shimono, Hiroyasu Misumi, Katsuhiko Eguchi, Atsushi Takita, Kazuyuki Higuchi, Kaoru Okada, Masahide Takii, Michio Fukuma, Kiyoshi Ninomiya, Tsukasa Oshima, Ikuo Sumita, Takatoshi Inoue, Yukio Kumagai, Toshiyuki Ishimaru

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Bacteriological and clinical studies on meropenem'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences