Beta-hydroxybutyrate, an endogenous NLRP3 inflammasome inhibitor, attenuates anxiety-related behavior in a rodent post-traumatic stress disorder model

Takehiko Yamanashi, Masaaki Iwata, Midori Shibushita, Kyohei Tsunetomi, Mayu Nagata, Naofumi Kajitani, Akihiko Miura, Ryoichi Matsuo, Tsuyoshi Nishiguchi, Takahiro A. Kato, Daiki Setoyama, Yukihiko Shirayama, Ken Watanabe, Gen Shinozaki, Koichi Kaneko

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Beta-hydroxybutyrate, an endogenous NLRP3 inflammasome inhibitor, attenuates anxiety-related behavior in a rodent post-traumatic stress disorder model'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences