Bilateral epiretinal membranes in nevoid basal cell carcinoma syndrome [3]

Shigeo Yoshida, Hiroshi Yoshikawa, Ayako Yoshida, Takehiko Nakamura, Yoshihiro Noda, Hisaki Gondoh, Shuji Fukagawa, Yoichi Moroi, Kazunori Urabe, Masutaka Furue, Tatsuro Ishibashi

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Bilateral epiretinal membranes in nevoid basal cell carcinoma syndrome [3]'. Together they form a unique fingerprint.