Bio-photosensor: Cyanobacterial photosystem I coupled with transistor via molecular wire

Nao Terasaki, Noritaka Yamamoto, Kaoru Tamada, Mineyuki Hattori, Takashi Hiraga, Akihiko Tohri, Ikutaro Sato, Masako Iwai, Michinao Iwai, Shunpei Taguchi, Isao Enami, Yasunori Inoue, Yoshinori Yamanoi, Tetsu Yonezawa, Katsuya Mizuno, Masaki Murata, Hiroshi Nishihara, Satoshi Yoneyama, Makoto Minakata, Tsutomu OhmoriMakoto Sakai, Masaaki Fujii

Research output: Contribution to journalArticle

96 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Bio-photosensor: Cyanobacterial photosystem I coupled with transistor via molecular wire'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences