Blockade of the apelin–APJ system promotes mouse liver regeneration by activating Kupffer cells after partial hepatectomy

Shohei Yoshiya, Ken Shirabe, Daisuke Imai, Takeo Toshima, Yo Ichi Yamashita, Toru Ikegami, Shinji Okano, Tomoharu Yoshizumi, Hirofumi Kawanaka, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalArticle

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Blockade of the apelin–APJ system promotes mouse liver regeneration by activating Kupffer cells after partial hepatectomy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences