Body mass index and colorectal cancer risk: A Mendelian randomization study

Shiori Suzuki, Atsushi Goto, Masahiro Nakatochi, Akira Narita, Taiki Yamaji, Norie Sawada, Ryoko Katagiri, Masao Iwagami, Akiko Hanyuda, Tsuyoshi Hachiya, Yoichi Sutoh, Isao Oze, Yuriko N. Koyanagi, Yumiko Kasugai, Yukari Taniyama, Hidemi Ito, Hiroaki Ikezaki, Yuichiro Nishida, Takashi Tamura, Haruo MikamiToshiro Takezaki, Sadao Suzuki, Etsuko Ozaki, Kiyonori Kuriki, Naoyuki Takashima, Kokichi Arisawa, Kenji Takeuchi, Kozo Tanno, Atsushi Shimizu, Gen Tamiya, Atsushi Hozawa, Kengo Kinoshita, Kenji Wakai, Makoto Sasaki, Masayuki Yamamoto, Keitaro Matsuo, Shoichiro Tsugane, Motoki Iwasaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Body mass index and colorectal cancer risk: A Mendelian randomization study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences