Cadherin-11 regulates the metastasis of Ewing sarcoma cells to bone

Mihoko Hatano, Yoshihiro Matsumoto, Jun ichi Fukushi, Tomoya Matsunobu, Makoto Endo, Seiji Okada, Kunio Iura, Satoshi Kamura, Toshifumi Fujiwara, Keiichiro Iida, Yuko Fujiwara, Akira Nabeshima, Nobuhiko Yokoyama, Suguru Fukushima, Yoshinao Oda, Yukihide Iwamoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cadherin-11 regulates the metastasis of Ewing sarcoma cells to bone'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences