Carbon ion radiotherapy: Clinical experiences at national institute of radiological science (NIRS)

Tohru Okada, Tadashi Kamada, Hiroshi Tsuji, Jun Etsu Mizoe, Masayuki Baba, Shingo Kato, Shigeru Yamada, Shinji Sugahara, Shigeo Yasuda, Naoyoshi Yamamoto, Reiko Imai, Azusa Hasegawa, Hiroshi Imada, Hiroki Kiyohara, Kenichi Jingu, Makoto Shinoto, Hirohiko Tsujii

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

81 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Carbon ion radiotherapy: Clinical experiences at national institute of radiological science (NIRS)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry