Case of sarcomatoid carcinoma occurring in a patient with Werner syndrome

Yasutaka Mitamura, Shuchi Azuma, Daisuke Matsumoto, Aki Takada-Watanabe, Minoru Takemoto, Koutaro Yokote, Junichi Motoshita, Yoshinao Oda, Masutaka Furue, Satoshi Takeuchi

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Case of sarcomatoid carcinoma occurring in a patient with Werner syndrome'. Together they form a unique fingerprint.