Causal relationship between zonal flow and turbulence in a toroidal plasma

Akihide Fujisawa, Akihiro Shimizu, Haruhisa Nakano, Shinsuke Ohshima, Kimitaka Itoh, Yoshihiko Nagashima, Sanae I. Itoh, Harukazu Iguchi, Yasuo Yoshimura, Takashi Minami, Keiichi Nagaoka, Chihiro Takahashi, Mamoru Kojima, Shin Nishimura, Mitsutaka Isobe, Chihiro Suzuki, Tsuyoshi Akiyama, Takeshi Ido, Keisuke Matsuoka, Shoichi OkamuraPatrick H. Diamond

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Causal relationship between zonal flow and turbulence in a toroidal plasma'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy