Characterization of IgG4 anti-neurofascin 155 antibody-positive polyneuropathy

Hidenori Ogata, Ryo Yamasaki, Akio Hiwatashi, Nobuyuki Oka, Nobutoshi Kawamura, Dai Matsuse, Motoi Kuwahara, Hidekazu Suzuki, Susumu Kusunoki, Yuichi Fujimoto, Koji Ikezoe, Hitaru Kishida, Fumiaki Tanaka, Takuya Matsushita, Hiroyuki Murai, Jun Ichi Kira

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

83 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Characterization of IgG4 anti-neurofascin 155 antibody-positive polyneuropathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences