Cigarette smoking, alcohol consumption, and risk of systemic lupus erythematosus: A case-control study in a Japanese population

Chikako Kiyohara, Masakazu Washio, Takahiko Horiuchi, Toyoko Asami, Saburo Ide, Tatsuya Atsumi, Gen Kobashi, Yoshifumi Tada, Hiroki Takahashi, Hiroko Kodama, Koichi Akashi, Mine Harada, Hiroaki Niiro, Hiroshi Tsukamoto, Takao Hotokebuchi, Kohei Nagasawa, Osamu Ushiyama, Mitsuru Mori, Asae Oura, Yasuhisa SinomuraHiromu Suzuki, Motohisa Yamamoto, Tetsuya Horita, Takao Koike, Takashi Abe, Hisato Tanaka, Norihiko Nogami, Kazushi Okamoto, Naomasa Sakamoto, Satoshi Sasaki, Yoshihiro Miyake, Tetsuji Yokoyama, Yoshio Hirota, Yutaka Inaba, Masaki Nagai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

38 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cigarette smoking, alcohol consumption, and risk of systemic lupus erythematosus: A case-control study in a Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences