Cigarette smoking, N-acetyltransferase 2 polymorphisms and systemic lupus erythematosus in a Japanese population

Chikako Kiyohara, Masakazu Washio, T. Horiuchi, Y. Tada, T. Asami, S. Ide, H. Takahashi, G. Kobashi, Hiroko Kodama, Koichi Akashi, Mine Harada, Hiroshi Tsukamoto, Takao Hotokebuchi, Kohei Nagasawa, Osamu Ushiyama, Mitsuru Mori, Asae Oura, Yasuhisa Sinomura, Hiromu Suzuki, Motohisa YamamotoTakashi Abe, Hisato Tanaka, Norihiko Nogami, Kazushi Okamoto, Naomasa Sakamoto, Satoshi Sasaki, Yoshihiro Miyake, Tetsuji Yokoyama, Yutaka Inaba, Masaki Nagai

Research output: Contribution to journalArticle

31 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cigarette smoking, N-acetyltransferase 2 polymorphisms and systemic lupus erythematosus in a Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences