Circulating microRNA-21 as a novel biomarker for hepatocellular carcinoma

Yoshito Tomimaru, Hidetoshi Eguchi, Hiroaki Nagano, Hiroshi Wada, Shogo Kobayashi, Shigeru Marubashi, Masahiro Tanemura, Akira Tomokuni, Ichiro Takemasa, Koji Umeshita, Tatsuya Kanto, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

268 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Circulating microRNA-21 as a novel biomarker for hepatocellular carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences