CKAP4 is a Dickkopf1 receptor and is involved in tumor progression

Hirokazu Kimura, Katsumi Fumoto, Kensaku Shojima, Satoshi Nojima, Yoshihito Osugi, Hideo Tomihara, Hidetoshi Eguchi, Yasushi Shintani, Hiroko Endo, Masahiro Inoue, Yuichiro Doki, Meinoshin Okumura, Eiichi Morii, Akira Kikuchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

86 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'CKAP4 is a Dickkopf1 receptor and is involved in tumor progression'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences