Clinical course of patients with rheumatoid arthritis who continue or discontinue biologic therapy after hospitalization for infection: a retrospective observational study

Yusuke Kashiwado, Chikako Kiyohara, Yasutaka Kimoto, Shuji Nagano, Takuya Sawabe, Kensuke Oryoji, Shinichi Mizuki, Hiroaki Nishizaka, Seiji Yoshizawa, Shigeru Yoshizawa, Tomomi Tsuru, Yasushi Inoue, Naoyasu Ueda, Shun ichiro Ota, Yasuo Suenaga, Tomoya Miyamura, Yoshifumi Tada, Hiroaki Niiro, Koichi Akashi, Takahiko Horiuchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical course of patients with rheumatoid arthritis who continue or discontinue biologic therapy after hospitalization for infection: a retrospective observational study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences