Clinical evaluation of rabeprazole in patients with Zollinger-Ellison syndrome

Masayuki Imamura, Izumi Komoto, Michihiko Wada, Ryuichiro Doi, Yasuyo Adachi, Tsuyoshi Yabana, Takeshi Kabumoto, Shintaro Miyamoto, Toshiya Hirota, Akihiro Miyoshi, Yoshiyuki Arita, Tetsuhide Ito, Chifumi Yamamoto, Shotaro Sakisaka, Miki Naito, Rieko Suruga, Toshiyuki Matsui, Sonshin Takao, Takashi Aiko

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical evaluation of rabeprazole in patients with Zollinger-Ellison syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences