Clinical features and treatment outcomes of isolated secondary central nervous system lymphomas in Miyazaki Prefecture

Noriaki Kawano, Hidenobu Ochiai, Shuro Yoshida, Kiyoshi Yamashita, Kotaro Shide, Haruko Shimoda, Tomonori Hidaka, Yoko Kubuki, Keiko Katayose, Takanori Toyama, Hiroshi Kawano, Hitoshi Matsuoka, Junzo Ishizaki, Koichi Maeda, Seiichi Satou, Tatsuhiko Yano, Kenichiro Yamaguchi, Katsuto Takenaka, Yoshiya Shimao, Koichi OshimaAkira Ueda, Kazuya Shimoda

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical features and treatment outcomes of isolated secondary central nervous system lymphomas in Miyazaki Prefecture'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences