Clinicopathological Characteristics of Young Patients with Pancreatic Cancer

Hidetoshi Eguchi, Hiroki Yamaue, Michiaki Unno, Masamichi Mizuma, Shin Hamada, Hisato Igarashi, Tamotsu Kuroki, Sohei Satoi, Yasuhiro Shimizu, Masaji Tani, Satoshi Tanno, Yoshiki Hirooka, Tsutomu Fujii, Atsushi Masamune, Kazuhiro Mizumoto, Takao Itoi, Shinichi Egawa, Yuzo Kodama, Masao Tanaka, Tooru Shimosegawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinicopathological Characteristics of Young Patients with Pancreatic Cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences