Cloning, expression and purification of the anion exchanger 1 homologue from the basidiomycete Phanerochaete chrysosporium

Natsuko Tokuda, Kiyohiko Igarashi, Tatsuro Shimamura, Takami Yurugi-Kobayashi, Mitsunori Shiroishi, Keisuke Ito, Taishi Sugawara, Hidetsugu Asada, Takeshi Murata, Norimichi Nomura, So Iwata, Takuya Kobayashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cloning, expression and purification of the anion exchanger 1 homologue from the basidiomycete Phanerochaete chrysosporium'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences