Contribution of a Non-classical HLA Gene, HLA-DOA, to the Risk of Rheumatoid Arthritis

Yukinori Okada, Akari Suzuki, Katsunori Ikari, Chikashi Terao, Yuta Kochi, Koichiro Ohmura, Koichiro Higasa, Masato Akiyama, Kyota Ashikawa, Masahiro Kanai, Jun Hirata, Naomasa Suita, Yik Ying Teo, Huji Xu, Sang Cheol Bae, Atsushi Takahashi, Yukihide Momozawa, Koichi Matsuda, Shigeki Momohara, Atsuo TaniguchiRyo Yamada, Tsuneyo Mimori, Michiaki Kubo, Matthew A. Brown, Soumya Raychaudhuri, Fumihiko Matsuda, Hisashi Yamanaka, Yoichiro Kamatani, Kazuhiko Yamamoto

Research output: Contribution to journalArticle

31 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Contribution of a Non-classical HLA Gene, HLA-DOA, to the Risk of Rheumatoid Arthritis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences