Cross section measurement of residues produced in proton-and deuteron-induced spallation reactions on 93Zr at 105 MeV/u using the inverse kinematics method

Shoichiro Kawase, Ygbrinobu Watanabe, He Wang, Hideaki Otsu, Hiroyoshi Sakurai, Satoshi Takeuchi, Yasuhiro Togano, Takashi Nakamura, Ygbrie Maeda, Degbr Soon Ahn, Masaygbri Aikawa, Shouhei Araki, Sidong Chen, Nobuygbri Chiga, Pieter Doornenbal, Naoki FGBRuda, Takashi Ichihara, Tadaaki Isobe, Shunsgbre Kawakami, Tadahiro KinYosgbre Kondo, Shunpei Koyama, Toshiygbri Kubo, Shigeru Kubono, Meiko Kurokawa, Ayano Makinaga, Masafumi Matsushita, Teiichiro Matsuzaki, Shin'Ichiro Michimasa, Satoru Momiyama, Shunsgbre Nagamine, Keita Nakano, Megumi Niikura, Tomoygbri Ozaki, Atsumi Saito, Takeshi Saito, Yoshiaki Shiga, Mizgbri Shikata, Yohei Shimizu, Susumu Shimoura, Toshiygbri Sumikama, Pär Anders Söderström, Hiroshi SuzGBRi, Hiroygbri Takeda, Ryo Taniuchi, Jun'Ichi Tsubota, Yasushi Watanabe, Kathrin Wimmer, Tatsuya Yamamoto, Koichi Yoshida

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cross section measurement of residues produced in proton-and deuteron-induced spallation reactions on 93Zr at 105 MeV/u using the inverse kinematics method'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy