De Novo Mutations Activating Germline TP53 in an Inherited Bone-Marrow-Failure Syndrome

Tsutomu Toki, Kenichi Yoshida, Ru Nan Wang, Sou Nakamura, Takanobu Maekawa, Kumiko Goi, Megumi C. Katoh, Seiya Mizuno, Fumihiro Sugiyama, Rika Kanezaki, Tamayo Uechi, Yukari Nakajima, Yusuke Sato, Yusuke Okuno, Aiko Sato-Otsubo, Yusuke Shiozawa, Keisuke Kataoka, Yuichi Shiraishi, Masashi Sanada, Kenichi ChibaHiroko Tanaka, Kiminori Terui, Tomohiko Sato, Takuya Kamio, Hirotoshi Sakaguchi, Shouichi Ohga, Madoka Kuramitsu, Isao Hamaguchi, Akira Ohara, Hitoshi Kanno, Satoru Miyano, Seiji Kojima, Akira Ishiguro, Kanji Sugita, Naoya Kenmochi, Satoru Takahashi, Koji Eto, Seishi Ogawa, Etsuro Ito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'De Novo Mutations Activating Germline TP53 in an Inherited Bone-Marrow-Failure Syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences