Dectin-2 recognition of α-mannans and induction of Th17 cell differentiation is essential for host defense against candida albicans

Shinobu Saijo, Satoshi Ikeda, Keiko Yamabe, Shigeru Kakuta, Harumichi Ishigame, Aoi Akitsu, Noriyuki Fujikado, Toshimasa Kusaka, Sachiko Kubo, Soo hyun Chung, Ryohei Komatsu, Noriko Miura, Yoshiyuki Adachi, Naohito Ohno, Kazutoshi Shibuya, Natsuo Yamamoto, Kazuyoshi Kawakami, Sho Yamasaki, Takashi Saito, Shizuo AkiraYoichiro Iwakura

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    503 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Dectin-2 recognition of α-mannans and induction of Th17 cell differentiation is essential for host defense against candida albicans'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences