Deep-biosphere methane production stimulated by geofluids in the nankai accretionary complex

Akira Ijiri, Fumio Inagaki, Yusuke Kubo, Rishi R. Adhikari, Shohei Hattori, Tatsuhiko Hoshino, Hiroyuki Imachi, Shinsuke Kawagucci, Yuki Morono, Yoko Ohtomo, Shuhei Ono, Sanae Sakai, Ken Takai, Tomohiro Toki, David T. Wang, Marcos Y. Yoshinaga, Gail L. Arnold, Juichiro Ashi, David H. Case, Tomas FesekerKai Uwe Hinrichs, Yojiro Ikegawa, Minoru Ikehara, Jens Kallmeyer, Hidenori Kumagai, Mark A. Lever, Sumito Morita, Ko ichi Nakamura, Yuki Nakamura, Manabu Nishizawa, Victoria J. Orphan, Hans Røy, Frauke Schmidt, Atsushi Tani, Wataru Tanikawa, Takeshi Terada, Hitoshi Tomaru, Takeshi Tsuji, Urumu Tsunogai, Yasuhiko T. Yamaguchi, Naohiro Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Deep-biosphere methane production stimulated by geofluids in the nankai accretionary complex'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences