Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Colonic neoplasms

Yoshihiko Maehara, Yoshihiro Kakechi, Yasutoku Emi, Yasushi Sumiyoshi, Kazue Kimura, Yoichi Ikeda, Kaoru Kitamura, Shinji Ono, Yosuke Adachi, Masaki Mori, Yoichiro Hiramoto

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Colonic neoplasms'. Together they form a unique fingerprint.