Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Liver neoplasms

Mitsuo Shimada, Tadashi Shirabe, Shinji Tanaka, Takashi Maeda, Yoichi Yamashita, Tatsuya Rikimaru, Hideji Tsujita, Shinichiro Maehara, Norifumi Harimoto, Yasuji Ikeda, Hidesuke Ashidate, Toru Utsunomiya, Takuhiro Esaki, Toshiya Furuta, Takashi Sonoda, Takashi Matsumata, Kenji Takenaka, Takayoshi Kanematsu

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)16-19
Number of pages4
JournalFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
Volume93
Issue number3 Suppl
Publication statusPublished - Mar 2002

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Medicine(all)

Cite this