Depletion of JARID1B induces cellular senescence in human colorectal cancer

Katsuya Ohta, Naotsugu Haraguchi, Yoshihiro Kano, Yoshinori Kagawa, Masamitsu Konno, Shimpei Nishikawa, Atsushi Hamabe, Shinichiro Hasegawa, Hisataka Ogawa, Takahito Fukusumi, Mamoru Uemura, Junichi Nishimura, Taishi Hata, Ichiro Takemasa, Tsunekazu Mizushima, Yuko Noguchi, Miyuki Ozaki, Toshihiro Kudo, Daisuke Sakai, Taroh SatohMiwa Fukami, Masaru Ishii, Hirofumi Yamamoto, Yuichiro Doki, Masaki Mori, Hideshi Ishii

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

38 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Depletion of JARID1B induces cellular senescence in human colorectal cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences