Dermatomyositis associated with invasive thymoma

Tetsuro Ago, Minoru Nakamura, Isao Iwata, Hiroyuki Murai, Kazu Okuma, Tomomi Tsuru, Yoshikazu Kaji, Kazuhiro Hayashida, Yoshiyuki Niho

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dermatomyositis associated with invasive thymoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences